PrihlásiťPrihlásenie | RegistrovaťRegistrácia

 

Jazdecké potreby Equishop.sk


Jazdecke potrebyOchrana osobných údajov v skratke:

 • Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo.
  • V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru). Výnimku tvorí bod V.a našich obchodných podmienok.
  • Sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
  • Vaše údaje sú na ceste k nášmu serveru prenášané šifrovaným kanálom, tak, aby ich nikto nemohol po ceste dešifrovať.
 • Aby sme boli schopní zabezpečiť kvalitné služby, budeme potrebovať zopár informácií.
  • Podrobný zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie.
  • Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky - ctíme si Vaše súkromie.
 • Žiadne otravné telefonáty a emaily! Ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami, stačí ich vypnúť v nastavení Vášho konta.


Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov
V zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov


1. Prevádzkovateľ internetového systému www.equishop.sk


Equishop.sk
Štefánikova 17, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 34284532

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.equishop.sk.

 


2. Účel spracúvania osobných údajov

 

 • Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
 • Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
 • Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
 • Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.equishop.sk
 • Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
 • Zasielanie informačných elektronických správ, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

3. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 

 • Fakturačné údaje
  • Meno a priezvisko / Obchodný názov*
  • Adresa trvalého bydliska / sídla*
  • IČO*, DIČ*
 • Údaje pre doručenie
  • Meno a priezvisko príjemcu
  • Adresa doručenia
  • Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti
 • Kontaktné údaje
  • Meno kontaktnej osoby*
  • Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.
  • Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.
 • Údaje získavané pri odovzdávaní zaplateného tovaru
  • Číslo občianskeho preukazu - ochrana Vás aj nás - aby Váš zaplatený tovar neprevzala neoprávnená osoba, číslo OP je zaznamenané v dodacom liste (to neplatí pre zásielky na dobierku).
 • Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

*) Iba pre registrácie firiem


4. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

 

 • Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

5. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté


Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru (Výnimku tvorí bod V.a našich obchodných podmienok.):

 • Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.
 • Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

6. Zverejnenie údajov


Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.


8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 

 • Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
 • Zákazník sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní zaplateného tovaru a zapísať číslo občianskeho preukazu do dodacieho listu (to neplatí pre zásielky na dobierku).
 • Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
 • Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:
  • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
  • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
  • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Likvidáciu jej osobných údajov
  • Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať vlastnoručne v položke "zmena osobných údajov", ktorá sa nachádza v pravom menu po prihlásení zákazníka.
  • Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2008 Z.z. elektronickou poštou na adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , písomne alebo osobne na adrese sídla firmy.

Prihláste sa na odber informačných e-mailov a ušetrite s Equishopom ešte viac.

Prihlásenie


You are here Ochrana osobných údajov